Alg. Leden Vergadering 2017

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 13 maart 2017
U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur in ons paviljoen “de Vier Heulen”. De vergadering begint om 20.00 uur, de stukken voor de ALV zijn gepubliceerd in het Singeltje, die 6 februari is verstuurd naar alle leden.

Hieronder een link naar het Singeltje van februari 2017

Singeltje 154