Alg. Ledenvergadering 2018

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 26 maart 2018
U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur in ons paviljoen “de Vier Heulen”. De vergadering begint om 20.00 uur, de stukken voor de ALV zijn gepubliceerd in het Singeltje, die 8 februari per mail is verstuurd naar alle leden.