Alg. Ledenvergadering

Alg. Ledenvergadering 2015

 

Beste leden,

 

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2015, op 16 maart a.s., zullen onze verbouwingsplannen aan de orde komen.

Dit heb je ook kunnen lezen in het eerder verspreidde ‘Singeltje’ ter voorbereiding van deze ALV.

 

De voorbereidingen zijn in gang gezet en ik wil ik graag informeren dat rond 6 maart de plantekeningen in ons paviljoen zullen worden opgehangen.

Wij hebben in deze plannen rekening gehouden met diverse wensen van leden en commissies en zijn ervan overtuigd een passende indeling te hebben gevonden die aan al deze wensen voldoet. Dit onder het bezielende enthousiasme van Hans Gijzen, bijgestaan door Menno Steenman. Wij zij al erg enthousiast geworden.

 

Graag wil ik je vragen kennis te nemen van deze tekeningen en eventuele vragen en/of opmerkingen het liefst 2 dagen voorafgaand aan de ALV aan het bestuur kenbaar te maken (bestuur@tv76.nl).

Vertrouwende je voor dit moment voldoende en tijdig geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Enno Pons

TV76 voorzitter

 

4/3/2015