Bardiensten

Elk seniorlid draait drie bardiensten per jaar, behalve de commissieleden, zij draaien één bardienst.

U kunt er voor kiezen geen bardienst te draaien. U koopt de twee bardiensten af, tegen betaling van totaal Euro 50,=.
Wanneer u vorig jaar heeft afgekocht gaan wij ervan uit dat u dit wilt blijven doen. Wilt u aankomend jaar niet afkopen dan kunt u ons dit laten weten middels dit voorkeuren briefje. Bij geen bericht ontvangt u automatisch een factuur.
Seniorleden kunnen zich opgeven voor extra bardiensten tegen een vergoeding.
Leden dienen bij verhindering zelf voor een vervanging te zorgen en dit door te geven aan de weekcommissaris. Wanneer leden niet komen opdagen, krijgt hij/zij een boete van Euro 50,= per bardienst.