Camera bewaking

Beste Leden,

 

Graag informeren wij je over het plaatsen van TV76 Camera bewaking. De camera’s zijn vanaf hedenmiddag, 30-12-2016, actief.

Het TV76 Bestuur heeft over te gaan tot camera bewaking. Dit met name ingegeven door vele meldingen van verschillende aard rond en op ons park.

Daarnaast is het openstellen van de nieuwe ruimte/kleedkamers voor ons aanleiding om toegangsbeheer te monitoren.

Buiten dat er een preventieve werking uitgaat van het plaatsen van camera’s, zullen beelden niet actief gemonitord worden.

De beelden zullen op ieder moment teruggekeken kunnen worden, als hier aanleiding voor mocht zijn.

De camera’s en toebehoren zijn gesponsord  door Ecotax BV te Willemstad door Pike Moerland.

Er zullen stikkers geplaatst worden met de waarschuwing dat er camera bewaking op het terrein actief is.

 

Met vriendelijke groet,

Namens TV76 Bestuur

Enno Pons

Voorzitter

 

PS: Een gezellig uiteinde en alle goeds voor 2017!