Ledeninformatie

Lid worden

Middels opgave van NAW, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum en inlevering van 1 pasfoto bij de ledenadministratie kan men lid worden van de vereniging. Nieuwe leden krijgen, vooruitlopend op de aanmaak van de KNLTB-ledenpas, per omgaande een op naam gestelde gestempelde introductiebrief, die gedurende max. een maand geldig is om een baan te reserveren.

 

Mutaties ledenadministratie

Gelieve bij verhuizing e.d. uw nieuwe adresgegevens door te geven aan de ledenadministratie; dit kan schriftelijk, telefonisch, maar bij voorkeur per e-mail.

Ook een wijziging van uw e-mail adres krijgen wij graag van u door, zodat wij u kunnen berichten over nieuwe en/of belangrijke informatie betreffende de vereniging.

 

Einde lidmaatschap

Aan het einde van elk speelseizoen hebben we te maken met leden, die om wat voor reden dan ook  hun lidmaatschap willen beëindigen. Bij deze wil ik u eraan herinneren, dat u tot uiterlijk 1 december kunt aangeven, dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen. Bij niet tijdig opzeggen bent u statutair verplicht om uw contributie voor het gehele volgende jaar te voldoen.

 

Proeflidmaatschap

Het is mogelijk om gedurende een maand proeflid te worden. U kunt zich daarvoor (maximaal 1 keer in de vijf jaar) opgeven bij de ledenadministratie onder contante betaling van € 20,00 (junioren € 10,00). Een proeflid ontvangt een op naam gestempelde proeflid-brief, die geldig is om een baan te reserveren.

 

Introduceren van niet-leden

Introductie van niet-leden (alleen toegestaan indien introducé woonachtig is buiten kern Willemstad) is mogelijk door het vooraf aankopen van een op datum gesteld (en gestempeld) introducé-kaartje, onder contante betaling van € 5,00, af te halen bij ledenadministratie of penningmeester.

 

Sleutels toegangshek / kleedkamers

Een sleutel voor het toegangshek (welke ook past op de deur van de kleedkamers) kunt u tegen betaling van een borgsom van € 5,00 afhalen bij de penningmeester.

 

Kosten lidmaatschap

Kosten voor 1 jaar lidmaatschap senioren: € 105,00
Kosten voor 1 jaar lidmaatschap junioren: € 52,50

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Dick Saarloos : ledenadministratie@tv76.nl

Telefoon nummer: 0168-472881

Mobiel nummer: 06-20477674