Algemene Leden Vergadering 2020

17 november 2020


Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 23 november 2020. Vanwege de Corona maatregelen hebben wij besloten om de Algemene Ledenvergadering online te laten plaatsvinden. De vergadering begint om 19.30 uur. De instructies voor het volgen van de ALV vindt u in de app of onderaan deze e-mail.


Agenda  

1.    Opening

2.    Ingekomen stukken

3.    Notulen jaarvergadering 2019

4.    Verslag penningmeester: rekening en verantwoording over het jaar 2019

5.   Kascontrole commissie + benoeming nieuwe kascontrole commissie

6.  Begroting: voorstel tot goedkeuring begroting 2020 

7.  Overige bestuursleden verkiezing:

  • Voorzitter: aftredend en niet herkiesbaar  Enno Pons  
  • Penningmeester: aftredend en niet herkiesbaar Monique van Noordt
  • Secretaris: aftredend en herkiesbaar Miranda van der Giesen      
  • Lid:  aftredend en herkiesbaar Leanne Moerland      
  • Lid:  aftredend en herkiesbaar Patrick Borburgh

8.  Bestuursvoorstellen:

  • Benoeming nieuwe voorzitter Andreas Vogelaar
  • Nieuwe banen (presentatie)
  • Verhoging contributie 2021

9. Rondvraag        
Het bestuur vraagt leden om voorafgaand aan de ALV, bij voorkeur uiterlijk 2 dagen voor de ALV, vragen in te dienen bij het bestuur. Dit ter voorbereiding en bijdrage tot een soepel verloop van de ALV. 

10.  Sluiting                 

 

Instructie bijwonen digitale ALV 

Volgende week maandag 23 november is de Algemene Ledenvergadering. Vanwege de corona hebben we besloten om deze ALV online te laten plaatsvinden. De ALV zal beginnen om 19:30. 

Wanneer je de vergadering via een telefoon of tablet volgt, dan heb je de app nodig met een account. 

Via een laptop in een browser (Microsoft Edge, Safari, Firefox of Chrome) is het geen enkel probleem. Internet Explorer zou kunnen werken, maar alleen in combinatie met een bepaalde plugin.

Hij is te volgen via de volgende link: 

https://meet.google.com/npm-pfsa-ehh 

Je kunt deze link nu alvast testen, zodat je zeker weet dat hij werkt.

Instructies om deel te nemen aan de ALV: 

1.     Klik op de link in de e-mail of het bericht van KNLTB-app.

2.     Vraag om toestemming om mee te doen aan de vergadering.

3.     Mocht je vragen willen stellen moet je beschikken over een microfoon en wil je graag in beeld dan is een camera erg handig.

4.     Tijdens de ALV is het zeer fijn als alle deelnemers behalve de spreker zijn microfoon uit heeft staan. Op deze manier is er geen ruis op de lijn. 

Mocht het niet lukken om in de vergadering te komen graag even een e-mail sturen aan [email protected]middelharnis.nl. We hopen jullie te mogen begroeten op 23 november in de Google Meet.

Notulen Algemene ledenvergadering 2019.pdf Jaarrekening 2019 - ALV 23-11-2020 - TV76.pdf

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 168 473 421

Address

Koningin Wilhelminalaan 1C
4797 BN Willemstad