Onderhoudscommissie

 Onderhoudscommissie

De onderhoudscommissie bestaat maar uit 1 persoon, te weten Dirk Polak.

Is er iets niet pluis op de banen, met de verlichting of elders op het paviljoen, vetel het Dirk, wellicht kan hij het verhelpen: ditopolak@hetnet.nl