Redactiecommissie

Redactiecommissie

De redactiecommissie draagt zorg voor het bijhouden van de nieuws-items op de website en ook de digitale nieuwsbrief.
Tevens verzorgt de redactiecommissie één maal per jaar “het Singeltje”, het clubblad van TV’76, met daarin de belangrijkste adressen, telefoonnummers, samenstelling van de diverse commissies, notulen en uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering en andere belangrijke zaken.

 

Met ideeën, suggesties en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactiecommissie.

 

De redactiecommissie bestaat uit:

Bart van der Veeken        476120             redactie@tv76.nl