Lidmaatschap

Lid worden

U kunt lid worden voor zowel het hele seizoen als alleen de winter.
Middels opgave van NAW, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum en inlevering van 1 pasfoto bij de ledenadministratie kan men lid worden van de vereniging. Dit kan via dit online inschrijfformulier. Als dit niet mogelijk is, inschrijven via [email protected].
Nieuwe leden krijgen, nadat de inschrijving is verwerkt bij de KNLTB, hun ledenpas toegestuurd.

Bardiensten

Elk seniorlid draait drie bardiensten per jaar, behalve de commissieleden, zij draaien één bardienst.

U kunt er voor kiezen geen bardienst te draaien. U koopt de bardiensten af, tegen betaling van totaal Euro 60,=.
Wanneer u vorig jaar heeft afgekocht gaan wij ervan uit dat u dit wilt blijven doen. Wilt u aankomend jaar niet afkopen dan kunt u ons dit laten weten bij de penningmeester. Bij geen bericht ontvangt u automatisch een factuur.
Leden dienen bij verhindering zelf voor een vervanging te zorgen en dit door te geven aan de weekcommissaris. Wanneer leden niet komen opdagen, krijgt hij/zij een boete van Euro 60,= per bardienst.

 

Mutaties ledenadministratie

Gelieve bij verhuizing e.d. uw nieuwe adresgegevens door te geven aan de ledenadministratie; dit kan telefonisch, maar bij voorkeur per e-mail.

Ook een wijziging van uw e-mail adres krijgen wij graag van u door, zodat wij u kunnen berichten over nieuwe en/of belangrijke informatie betreffende de vereniging.

 

Einde lidmaatschap

Aan het einde van elk speelseizoen hebben we soms te maken met leden, die om wat voor reden dan ook, hun lidmaatschap willen beëindigen. Leden die hun lidmaatschap stop willen zetten kunnen dit tot uiterlijk 15 december aangeven. Bij niet tijdig opzeggen bent u statutair verplicht om uw contributie voor het gehele volgende jaar te voldoen.

 

Sleutels toegangshek / kleedkamers

Een sleutel voor het toegangshek kunt u tegen betaling van een borgsom van € 5,00 afhalen bij de penningmeester. Neem hiervoor eerst contact op met de penningmeester via [email protected]

 

Kosten lidmaatschap

Kosten voor 1 jaar lidmaatschap senioren: € 130,00
Kosten voor 1 jaar lidmaatschap junioren: € 60,00

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

[email protected]